Spoluvlastnické vztahy byly po dlouhá léta neodmyslitelně spojeny se zákonným předkupním právem, které zavazovalo každého ze spoluvlastníků, rozhodl-li se svůj spoluvlastnický podíl zcizit, tento nabídnout ostatním spoluvlastníkům k odkupu. Teprve za situace, pokud oslovení spoluvlastníci svého předkupního práva nevyužili, mohl spoluvlastník podíl převést na třetí osobu. Zákonné předkupní právo se užilo u úplatných převodů s výjimkou dispozic ve prospěch osob blízkých. Nový občanský zákoník však v rámci usnadnění a zrychlení nakládání se spoluvlastnickým podílem zákonné předkupní právo zrušil. Spoluvlastníci tak od 1.ledna 2015 definitivně ztratili právo přednostního odkupu spoluvlastnického podílu a tím i možnost ovlivnit, kdo bude dalším spoluvlastníkem, kdo se bude podílet na rozhodování o nakládání se společnou věcí, jakož i úhradě nákladů se správou věci spojených. K zamezení negativních důsledků spojených se zánikem zákonného předkupního práva mohou však spoluvlastníci využít úpravy předkupního práva smluvního, které je způsobilé plně nahradit dosavadní právní úpravu, popř. přizpůsobit podmínky uplatnění předkupního práva více potřebám a okolnostem konkrétního spoluvlastnického vztahu.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz