Dlužníci v posledních letech často ztěžovali vymahatelnost pohledávek věřitelů v exekučním řízení a v řízení o výkon rozhodnutí podáváním nedůvodných insolvenčních návrhů, jejichž jediným cílem bylo oddálení či zmaření exekuce. Podle § 109 insolvenčního zákona může být po zahájení insolvenčního řízení exekuce nařízena, nemůže být však provedena. Nelze tak například provést plánovanou dražbu nemovitosti dlužníka. Reakcí na zmíněné zneužívání práva dlužníků byla novela insolvenčního zákona, která s účinností od 1.11.2012 zásadně změnila § 82 zákona. Insolvenční soudy dostaly novelizací § 82, odst. 2, písm. b) pravomoc omezit předběžným opatřením účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a zakazující provedení exekuce či výkonu rozhodnutí, jsou-li k tomu dány důvody hodné zvláštního zřetele a neodporuje-li takový postup společnému zájmu věřitelů. Soud tak může i přes účinky zahájení insolvenčního řízení rozhodnout předběžným opatřením, že probíhající insolvenční řízení výkonu rozhodnutí ani exekuci nebrání.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz