Novelou občanského soudního řádu byl s účinností od 1.září 2015 rozšířen seznam věcí, které nemohou být dlužníkům zabaveny při výkonu rozhodnutí či exekuci. Nad rámec movitých věcí, které dlužníci nezbytně potřebují k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, nebo jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy, nelze nadále při výkonu rozhodnutí či exekuci postihnout rovněž věci, jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům. Při výkonu rozhodnutí či exekuci tak bude přihlíženo k počtu členů rodiny povinného (například počet nezabavitelných postelí), jakož i obvyklé životní úrovni. Na životní podmínky a potřeby, které se budou vymykat obvyklému průměru, toto ustanovení nedopadá, tj. tyto věci mohou být postiženy. Novela dále rozvádí již dříve zakotvené výluky u běžných oděvních součástí (které dopadá i na prádlo a obuv), obvyklého vybavení domácnosti (zejména dopadá na lůžko, stůl, židle, kuchyňskou linku, kuchyňské nářadí a nádobí, ledničku, sporák, vařič, pračku, vytápěcí těleso, palivo, přikrývku a ložní prádlo, pokud hodnota takových věcí zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti), zdravotnických potřeb (které se vztahuje i na jiné věci, které dlužník nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě) a tyto dále nad rámec snubního prstenu, hotových peněz do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce a zvířat, která slouží člověku jako společník, rozšiřuje i na studijní a náboženskou literaturu, školní potřeby a dětské hračky, jakož i písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se dlužníka nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz