V souvislosti se zrušením vybraných ustanovení trestního zákoníku a nařízení vlády č. 467/2009 Sb. nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 13/12, ze dne 23. 7. 2013, vznikla potřeba sjednotit rozhodovací činnost soudu v otázce výkladu pojmu „množství větší než malé“ u omamných látek, psychotropních látek a přípravků je obsahujících. Tohoto úkolu se zhostilo trestní kolegium Nejvyššího soudu ČR ve svém stanovisku, jehož přílohu tvoří seznam hodnot jednotlivých omamných a psychotropních látek pro účely trestního zákoníku. Stanovisko má pouze doporučující charakter, a hodnoty látek jsou spíše orientační, přesto lze očekávat jeho aplikaci minimálně do doby, než bude přijata nová zákonná úprava k této otázce.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz