V konstantní judikatuře Nejvyššího soudu ČR se pravidelně setkáváme se závěry, že objednatel nemá právo odstranit vady sám nebo je nechat odstranit a domáhat se po zhotoviteli úhrady nákladů takového odstranění, pokud tento způsob vypořádání práv z odpovědnosti za vady nebyl mezi účastníky sjednán. Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 30.3.2016, sp.zn. 32 Cdo 4980/2014 toto pravidlo dále rozvádí a zdůrazňuje, že je nutné rozlišovat mezi případy, kdy zhotovitel přistoupil k odstranění vytčené vady opravou a kdy tuto svou povinnost odmítl a vadu neodstranil. Pokud zhotovitel odmítl splnit svou povinnost k bezplatnému odstranění vady díla opravou a vadu neodstranil, nelze po objednateli spravedlivě požadovat, aby se musel pro zachování svých práv nejprve splnění povinnost domáhat v soudním řízení a po celou dobu potenciálně dlouhotrvajícího soudního řízení snášel důsledky neopravené vady. Odstraní-li za daných okolností objednatel vady vlastním nákladem, má nárok na slevu s ceny díla s tím, že převyšují-li náklady účelně a předvídatelně vynaložené na odstranění této vady slevu odpovídající této vadě, jsou tyto náklady v rozsahu převyšujícím újmou reparovatelnou prostřednictvím náhrady škody.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz