Dne 1.1.2014 nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která zásadním způsobem pozměnila okruh osob oprávněných k podání návrhu na povolení oddlužení (osobní bankrot). Podat návrh na povolení oddlužení mohou nově všechny fyzické osoby, které nemají dluhy z podnikání. Přestává být tak rozhodné, zda je dlužník podnikatelem či nikoliv, roli hraje pouze skutečnost, že tato osoba nemá závazky z podnikání. Zákonodárce ve snaze umožnit oddlužení co nejširšímu okruhu osob umožňuje za určitých podmínek zhojit nedostatek spočívající v existenci dluhů z podnikání, a to tak, že oddlužení insolvenční soud povolí, pokud s oddlužením vysloví souhlas věřitel, o jehož pohledávku se jedná, nebo jedná-li se o pohledávku zajištěného věřitele nebo o pohledávku, která zůstala neuspokojena po skončení již dříve proběhlého insolvenčního řízení. Za uvedených podmínek je oddlužení (osobní bankrot) dostupný rovněž podnikatelům s podnikatelskými závazky.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz