Pokud jeden z manželů převezme dluh proti vůli druhého manžela, přičemž nestačí pouhá nevědomost, ale výslovný nesouhlas druhého z manželů s takto převzatým dluhem, který musí být projeven vůči věřiteli co nejdříve poté, co se druhý manžel o dluhu dozvěděl, nebude dle ustanovení § 732 NOZ v rámci exekuce postihováno celé společné jmění manželů, nýbrž pouze podíl povinného manžela na tomto jmění. Podíl povinného manžela určí soudní exekutor v době provádění exekuce, tj. po doručení exekučního příkazu povinnému. Vypořádání bude provedeno dle zásad uvedených v § 742 NOZ, tedy zpravidla rozdělením společného jmění na dva stejné díly, přičemž soudní exekutor v exekuci postihne pouze majetkový podíl povinného manžela a majetek, který by dle vypořádání připadl druhému z manželů, ponechá nedotčen. Pokud manžel povinného nebude souhlasit s vypořádáním provedeným exekutorem a postižením jistých věcí ze společného jmění, bude se muset proti zásahu exekutora bránit tzv. vylučovací žalobou, v níž uvede skutečnosti rozhodné pro odlišné vypořádání společných majetkových hodnot manželů.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz