Snad již definitivní konec nepřiměřeným náhradám škody za neoprávněný odběr elektrické energie přináší nález Ústavního soudu ČR, sp.zn. Pl. ÚS 29/13 ze dne 1.4.2014. Podle tohoto nálezu soudy nemusí nutně akceptovat způsob výpočtu určený vyhláškou o způsobu stanovení náhrady škody za neoprávněný odběr, ale mohou jej akceptovat pouze zčásti, mohou jej náležitě modifikovat či jej dokonce zcela vyloučit. Cílem je dosáhnout, aby zjištěná škoda co nejvíce přiblížila škodě skutečné, a aby nesledovala potrestání spotřebitele, ke kterému slouží především předpisy trestního práva. Za účelem dosažení spravedlivého výpočtu se soudy mohou opřít například o předchozí historii spotřeby energie neoprávněného odběratele nebo i výši škody, která byla určena prostřednictvím znaleckých posudků.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz