Obecné soudy v projednávaném případě stanovily s ohledem na odůvodněné potřeby dítěte, jeho majetkové poměry a schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného rodiče dítěti právo na výživné v částce 100.000,- Kč měsíčně s tím, že 30.000,- Kč bude splatných k rukám matky a zbývajících 70.000,- Kč bude ukládáno na účet nezletilého. Ústavní soud ČR, který k ústavní stížnosti provedl kontrolu rozhodovací činnosti obecných soudů, ve svém nálezu sp. zn. IV. ÚS 650/15, ze dne 16. 12. 2015 uzavřel, že i když životní úroveň rodičů a dětí má být v zásadě stejná, nelze v případě stanovení výživného u rodičů s výjimečně vysokými příjmy postupovat mechanicky a výživné stanovit bez dalšího přímo úměrně majetkovým možnostem a schopnostem povinného rodiče. Do rozhodování o výši výživného je třeba vtáhnout další hodnotící kritéria, a to v nejlepším zájmu nezletilého dítěte. Přitom nelze odhlížet od práva rodiče na ovlivňování hodnotové výchovy svého dítěte, jakož i práva naučit dítě hodnotě peněz a řádnému hospodaření s nimi. Stanovení nepřiměřeně vysokého výživného, které dítěti i po dokončení přípravy na povolání umožní dlouhodobý a snad i trvalý bezpracný život, může být nejen v rozporu s nejlepšími zájmy dítěte, ale může také porušovat právo rodiče vychovávat své dítě, jež je mu garantováno čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz