Ustanovení § 110 odst. 9 zákona o veřejných zakázkách podmiňuje podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele podáním řádných námitek ve stejné věci. Dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 20.5.2014 sp.zn. 2 Afs23/2013 toto znamená, že uchazeč je povinen uvést veškerá pochybení zadavatele již v námitkách proti jeho úkonu či rozhodnutí, protože obsah návrhu je determinován právě obsahem podaných námitek. Uchazeč tedy nemůže návrhem úspěšně brojit proti něčemu, co zadavateli v námitkách nevytkl. Stejně tak zadavatel není oprávněn doplňovat či měnit ve svém rozhodnutí o námitkách či v řízení před správním orgánem důvody vyloučení uchazeče či jiného jeho úkonu či rozhodnutí. Důvody musí být vždy jasně, určitě a srozumitelně vymezeny již v samotném rozhodnutí zadavatele tak, aby je uchazeč byl schopen pochopit a měl možnost s nimi kvalifikovaně polemizovat. Současně musí být uchazeči zadavatelem oznámeny. Není to však hodnotící komise, a tím méně jí přizvaní znalci či jiní odborníci, kdo má uchazeči důvody vyloučení ozřejmit, nýbrž výlučně sám zadavatel.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz