Účast společníka ve společnosti s ručením omezeným může být od 1.1.2014 nově ukončena jednostranným právním jednáním společníka – vystoupením. Zákon o obchodních korporacích tento způsob ukončení připouští pouze v případech výslovně zákonem stanovených, a to v souvislosti s rozhodováním valné hromady o změně převažující povahy podnikání, o prodloužení trvání společnosti či o stanovení příplatkové povinnosti mimo základní kapitál. Podmínkou je vždy výslovný nesouhlas společníka s rozhodnutím valné hromady. Pouze při hlasování o příplatkové povinnosti stačí, že společník pro příplatkovou povinnost nehlasuje, například se hlasování zdrží. Společník může vystoupit ze společnosti také z důvodu, že příslušný orgán společnosti odmítl bez uvedení důvodu nebo pro svou nečinnost udělit souhlas s převodem podílu na jiného společníka ve lhůtě 6 měsíců ode dne uzavření převodní smlouvy. Právo společníka na vystoupení ze společnosti může být omezeno či zcela vyloučeno pouze společenskou smlouvou.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz