Zatímco rodiče nezletilých dětí jako jejich zákonní zástupci mohli již léta uzavírat a měnit smlouvy o stavebním spoření pro své nezletilé děti bez jakýchkoliv komplikací, problém nastal v okamžiku, kdy se rozhodli stavební spoření dětí ukončit a naspořené prostředky vybrat. K ukončení stavebního spoření byl dle předchozí právní úpravy nezbytný souhlas opatrovnického soudu, kterému museli rodiče dítěte objasnit důvody ukončení i způsob naložení s vyplacenými prostředky. Vítanou změnu přinesla s účinností od 6. dubna 2016 novela zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření. Tato stanoví, že nejen uzavření smlouvy o stavebním spoření a její změna, nýbrž i ukončení smlouvy pro nezletilého se nadále považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte, k němuž se souhlas opatrovnického soudu nevyžaduje. Výjimkou jsou pouze případy, kdy dojde k ukončení smlouvy předčasně, tedy před uplynutím šestileté vázací doby rozhodné pro výplatu státní podpory, nebo není-li dosaženo souhlasu všech zákonných zástupců nezletilého o takovém ukončení. Pokud však ukončení smlouvy – výpověď podepíší oba rodiče a smlouva bude ukončena až po 6 letech od jejího uzavření, mohou rodiče sami bez ingerence opatrovnického soudu rozhodovat, kdy spoření ukončí a jak s penězi svých potomků naloží.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz