Předražek je institutem procesního práva (§ 336ja zákona č. 99/1963 Sb.), jehož smyslem je především zvýšit výtěžnost dražeb nemovitostí. Dojde-li k vydražení nemovitosti vydražitelem, dává zákon ještě dalším osobám možnost, aby vydraženou nemovitost přeplatili, tj. učinili tzv. předražek. Předražek je možné navrhnout pouze písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu s tím, že navrhovatel předražku musí nabídnout za nemovitost částku alespoň o čtvrtinu vyšší než bylo nejvyšší podání vydražitele. Vydražitel může ve lhůtě tří dnů předražek dorovnat, učinit nejvyšší předražek a stát se tak vlastníkem dražené nemovitosti. V opačném případě se nabyvatelem nemovitosti stává navrhovatel předražku namísto vydražitele.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz