Ústavní soud ČR v nálezu ze dne 7.10.2014, sp.zn. Pl. ÚS 39/13 vymezil podmínky ústavně konformního výkladu ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, upravujícího druhy nákladů řízení, které mohou být účastníku občanského soudního řízení přiznány k náhradě. Podle závazného interpretativního výroku Ústavního soudu ČR naplňuje zásadu rovnosti účastníků řízení ve smyslu článku 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod postup soudů v občanském soudním řízení, spočívající v přiznávání náhrady hotových výdajů účastníkům řízení, kteří nejsou zastoupeni advokátem, a to v situacích, v nichž by účastníkům řízení advokátem zastoupeným byla taková náhrada přiznána podle zvláštního předpisu (advokátního tarifu). Nezastoupenému účastníkovi tak v případě úspěchu v soudním řízení náleží náhrada hotových výdajů ve výši 300,-Kč za jeden úkon vyjmenovaný v § 11 advokátního tarifu.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz