Podle § 71 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách musí být otevírání obálek zahájeno „ihned“ po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Ačkoli časový interval vyjádřený termínem „ihned“ není v zákoně specifikován, podává jeho výklad ÚOHS v rozhodnutí ze dne 29.4.2014, č.j. ÚOHS-S51/2014/VZ-9093/2014/513/JWe. Podle Úřadu musí být zahájení otevírání obálek realizováno v nejkratším možném čase po uplynutí lhůty pro podání nabídek tak, aby nebylo možné jakkoliv manipulovat s nabídkami nebo učinit jiné úkony, které by do procesu otevírání obálek, resp. celého zadávacího řízení vnesly jakékoliv pochybnosti o regulérnosti jednotlivých kroků zadavatele. Úřad uvádí, že mezi termínem pro podávání nabídek a termínem pro jejich otevření musí být ponechán časový prostor pro uskutečnění administrativních, technických a organizačních úkonů a příprav pro řádné otevírání obálek. Jako přiměřená doba mezi koncem lhůty pro podávání nabídek a začátkem otevírání obálek se tak jeví doba, která je počítána pouze v řádu minut.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz