V rozhodnutí ze dne 28.8.2014, sp.zn. 6 Tdo 992/2014 se Nejvyšší soud ČR zabýval otázkou, zda nárok poškozeného na náhradu nákladů spojených s přibráním zmocněnce v trestním řízení je pro účely rozhodování o podmíněném zastavení trestního stíhání újmou vzniklou v souvislosti s trestným činem či nikoliv. Nejvyšší soud ČR konstatoval, že náklady například na přiznání zmocněnce jsou majetkovou újmou na straně poškozeného, které mají svůj původ ve skutku, pro který je obviněný trestně stíhán, nejedná se však o vlastní škodu způsobenou trestným činem. Jedná se o náklady trestního řízení, k jejichž úhradě je odsouzený povinen vedle náhrady škody způsobené trestným činem (§154 TŘ). Náklady vzniklé poškozenému v souvislosti s účelným uplatňováním jeho práv tak představují nárok samostatný, který netvoří součást škody způsobené trestným činem. Z uvedeného důvodu není možné přiznat poškozenému náklady trestního řízení v rámci výroku o povinnosti obviněného k náhradě škody ani tyto činit podmínkou pro podmíněné zastavení trestního stíhání.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz