Správní právo a veřejné zakázky

Otevírání obálek s nabídkami „IHNED

Podle § 71 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách musí být otevírání obálek zahájeno „ihned“ po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Ačkoli časový interval vyjádřený termínem „ihned“ není v zákoně specifikován, podává jeho výklad ÚOHS v rozhodnutí ze dne 29.4.2014, č.j. ÚOHS-S51/2014/VZ-9093/2014/513/JWe. Podle Úřadu musí být zahájení otevírání obálek realizováno v nejkratším možném čase po uplynutí lhůty pro podání nabídek tak, aby nebylo možné jakkoliv manipulovat s nabídkami nebo učinit jiné úkony, které by do procesu otevírání obálek, resp. celého zadávacího řízení vnesly jakékoliv pochybnosti o regulérnosti jednotlivých kroků zadavatele. Úřad uvádí, že mezi termínem pro podávání nabídek a termínem pro jejich otevření musí být ponechán časový prostor pro uskutečnění administrativních, technických a organizačních úkonů a příprav pro řádné otevírání obálek. Jako přiměřená doba mezi koncem lhůty pro podávání nabídek a začátkem otevírání obálek se tak jeví doba, která je počítána pouze v řádu minut.

Náhrada škody za neoprávněný odběr elektřiny

Snad již definitivní konec nepřiměřeným náhradám škody za neoprávněný odběr elektrické energie přináší nález Ústavního soudu ČR, sp.zn. Pl. ÚS 29/13 ze dne 1.4.2014. Podle tohoto nálezu soudy nemusí nutně akceptovat způsob výpočtu určený vyhláškou o způsobu stanovení náhrady škody za neoprávněný odběr, ale mohou jej akceptovat pouze zčásti, mohou jej náležitě modifikovat či jej dokonce zcela vyloučit. Cílem je dosáhnout, aby zjištěná škoda co nejvíce přiblížila škodě skutečné, a aby nesledovala potrestání spotřebitele, ke kterému slouží především předpisy trestního práva. Za účelem dosažení spravedlivého výpočtu se soudy mohou opřít například o předchozí historii spotřeby energie neoprávněného odběratele nebo i výši škody, která byla určena prostřednictvím znaleckých posudků.

Lázeňská vyhláška zrušena

Ústavní soud ČR zrušil s účinností ke dni 31.12.2014 vyhlášku ministerstva zdravotnictví č. 267/2012 Sb. o stanovení indikačního seznamu pro lázeňskou a léčebně rehabilitační péči (tzv. lázeňskou vyhlášku), která výrazně omezila pobyty v českých lázních a přispěla k tomu, že se mnohé lázně ocitly na pokraji bankrotu. Rozhodnutí Ústavní soudu lze jen přivítat a současně doufat, že jeho odložená účinnost nepřinese negativní dopady na ta lázeňská zařízení, která již nyní bojují o svou existenci.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz