Pronajímatel, který uzavřel nájemní smlouvu s nájemcem, jehož úpadek byl zjištěn v insolvenčním řízení (dlužník), nemůže dle ustanovení § 257 insolvenčního zákona po rozhodnutí o úpadku dlužníka vypovědět dlužníkovi uzavřenou nájemní smlouvu nebo od ní odstoupit, pokud by důvodem takového ukončení nájemního vztahu mělo být prodlení dlužníka (nájemce) s placením nájemného nebo jiné úhrady, ke kterému došlo ještě před rozhodnutím o úpadku dlužníka. Rovněž je vyloučeno po zjištění dlužníkova úpadku nájemní smlouvu dlužníkovi vypovědět nebo od ní odstoupit z důvodu, že se zhoršila majetková situace dlužníka. Výpověď či odstoupení z uvedených důvodů by byly neplatným právním jednáním pronajímatele. Důvodem ukončení nájemního vztahu však mohou být jiné skutečnosti předpokládané zákonem (§ 2288 NOZ). Zákaz výpovědi nájemní smlouvy a odstoupení se uplatní rovněž v případě podnájemních vztahů mezi nájemcem a podnájemcem (dlužníkem).

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz