Novelou zákona o veřejných zakázkách došlo s účinností od 6.3.2015 ke zrušení problematického ustanovení § 71 odst. 6, které předepisovalo zadavateli, obdrží-li ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálku s takovou nabídkou neotevřít, vyrozumět uchazeče o této skutečnosti a poté zrušit zadávací řízení. Současně novela odstranila ustanovení § 84 odst. 1 písm. e), které dále ukládalo zadavateli zrušit zadávací řízení v případě, pokud jediná nabídka zbyde zadavateli k hodnocení. Uvedená ustanovení značně komplikovala vedení zadávacích řízení, a to především v případě poptávek speciálních komodit dostupných na trhu od jednoho či několika málo výrobců či veřejných zakázek s komplikovaným předmětem plnění. Zadavatelům tak mnohdy nezbývalo než zahájit nové řízení, investovat další finanční prostředky do jeho administrativního a právního zajištění a čelit rizikům spojeným s odsunem realizace plnění veřejné zakázky, včetně případné ztráty možnosti financování zakázky z dotačních prostředků. Odstranění obou zmíněných ustanovení lze tak nepochybně uvítat.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz