Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí ze dne 1.4.2014, sp.zn. 23 Cdo 490/2013 potvrdil své dřívější závěry k otázce úrazů na teambuildingových akcích. Podle závěrů Nejvyššího soudu je úraz, který zaměstnanec utrpěl na teambuildingu, pracovním úrazem, který je zaměstnavatel povinen odškodnit dle pracovněprávních předpisů. Za teambuilding se přitom považuje intenzivní a záměrné (cílené) budování a rozvíjení pracovního potenciálu pracovních týmů, při kterém zejména bývá kladen důraz na prohloubení motivace a vzájemné důvěry, na zlepšení výkonnosti a komunikace mezi členy pracovního kolektivu, na zlepšení týmové kreativity atd. Pokud akce organizovaná zaměstnavatelem pro zaměstnance nesměřuje k naplnění některého z uvedených cílů (např. společný pobyt zaměstnanců bez cíleného průběhu), nejedná se o teambuilding a tedy ani úraz utrpěný při takové akci nemůže být posuzován jako pracovní úraz s nárokem zaměstnance na náhradu vzniklé škody na zdraví.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz