Ustanovení § 7 zákona o obchodních korporacích předepisuje akciové společnosti povinnost zřídit si bez zbytečného odkladu po svém vzniku internetové stránky, na kterých bude průběžně uveřejňovat údaje, jinak povinně uváděné na obchodních listinách (obchodní firmu, sídlo, IČ, údaj o zápisu do rejstříku), a další údaje stanovené zákonem (např. pozvánku na valnou hromadu, odvolání a odložení valné hromady, doplnění pořadu jednání valné hromady, účetní závěrku a jiné). U akciových společností již existujících vzniká tato povinnost od 1.1.2014, tedy účinností zákona o obchodních korporacích. Údaje musí být uveřejněny bezplatně, musí být průběžně aktualizovány a musí být veřejnosti dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy. Nemusí jít přímo o uveřejnění na úvodní straně (homepage), údaje by však měly být na stránce snadno k nalezení, nikoliv zabezpečené přístupovými hesly. Pokud akciová společnost nesplní povinnost uveřejnění, může jí rejstříkový soud uložit pořádkovou pokutu až do výše 100.000,-Kč. Společnosti s ručením omezeným zákon zřízení internetových stránek nepřikazuje, požaduje však, aby společnost, která stránky fakticky zřídila, plnila tutéž povinnost uveřejnění dle § 7. I v tomto případě může být nesplnění povinnosti sankcionováno pořádkovou pokutou až do výše 100.000,-Kč.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz