Nejvyšší soud ČR se opakovaně ve své rozhodovací praxi zabýval otázkou platnosti smluvního ujednání v obchodních závazkových vztazích, v němž si účastníci sjednali odložení úhrady ceny díla až k okamžiku, kdy banka poskytne objednateli úvěr nebo kdy objednatel dostane zaplaceno v rámci navazujícího smluvního vztahu. Nejvyšší soud ČR k tomuto ve svých rozhodnutích 32 Cdo 2999/2008 a 29 NSČR 42/2013 ze dne 29.10.2015 uzavřel, že takové ujednání stran není podmínkou, na jejímž splnění závisí účinnost právního úkonu, nýbrž podmínkou, kterou si účastníci právního úkonu sjednali jako předpoklad pro vznik smluvního nároku. Takové ujednání musí splňovat veškeré náležitosti právních úkonů a nesmí být v rozporu se zákonem, zákon obcházet ani být v rozporu s dobrými mravy. Jednou ze základních zásad vyjadřujících požadavek dobrých mravů, z nichž vychází právní úprava obchodních závazkových vztahů, je, že úplatné plnění se poskytuje za úplatu. Ujednání účastníků právního vztahu, které by tuto zásadu popíralo (například tím, že by připouštělo možnost přijmout úplatné plnění bez poskytnutí úplaty, aniž by pro to byl právem akceptovatelný důvod), se příčí dobrým mravům a je proto neplatné.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz