V nájemních smlouvách se můžeme pravidelně setkat s formulací, že nájemce je povinen zajišťovat vlastním nákladem „běžnou údržbu“ pronajaté nemovitosti a „drobné opravy“. Co se však takovou běžnou údržbou a drobnými opravami rozumí, již nájemní smlouva zpravidla neobjasňuje. Od 1.ledna 2016 vstoupilo v účinnost nařízení vlády č. 308/2015 Sb., které vymezuje předmětné pojmy a zpřesňuje i další práva a povinnosti nájemce v souvislosti s placením drobných oprav. „Běžnou údržbou bytu“ se dle nového nařízení rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, včetně zajišťování pravidelných prohlídek bytu a jeho zařízení. Za „drobné opravy“ se považují například opravy podlahových krytin, opravy dveří, oken a jejich součástí, výměny zámků, opravy rolet a žaluzií, opravy a výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, výměny zdrojů světla, výměny ventilů pro rozvod plynu, opravy a výměny armatur na rozvodech vody, opravy vodovodních výtoků, digestoří, sprch, van, sporáků, opravy kamen. Podle výše nákladů se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1 000 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Přesáhne-li součet nákladů za drobné opravy v kalendářním roce částku rovnající se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce se již za drobné opravy nepovažují.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz