Evropský soud pro lidská práva (ESLP) vydal dne 12. 1. 2016 rozhodnutí č. 61496/08 ve věci Barbulescu versus Rumunsko týkající se výpovědi dané zaměstnanci pracujícímu pro soukromou společnost v důsledku užívání internetu během pracovní doby pro soukromé účely. ESLP uzavřel, že výpověď daná zaměstnanci byla důvodná a že zaměstnavatel měl v rámci kontroly plnění pracovních povinností zaměstnance právo číst jeho soukromá sdělení zasílaná v pracovní době prostřednictvím chatovacího softwaru Yahoo Messenger. ESLP však upozornil na to, že je vždy nezbytné ochránit zaměstnance před svévolným špehováním zaměstnavatele a jasně definovat, jaké informace může zaměstnavatel získávat a jakým způsobem. Pokud však zaměstnavatel věděl, že pracovník službu Yahoo Messenger používá pro soukromé i pracovní účely a předpokládal, že vstupuje na pracovní účet, nebylo bezdůvodné, že zaměstnavatel chtěl ověřit, zda zaměstnanec v pracovní době pracuje na dokončení svých profesních úkolů. Zaměstnavatel tak postupoval v rámci svých disciplinárních pravomocí a jeho postup je proto s přihlédnutím k okolnostem zákonný.

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz