Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 4289/2013 ze dne 18. března 2014 vyslovil, že pokud je mezi věřitelem a dlužníkem uzavřena dohoda o tom, že věřitel své právo nebude vymáhat nebo že se jej vzdává, není důvod, aby taková dohoda nebyla respektována. Podá-li tedy věřitel i přes dohodu stran návrh na výkon rozhodnutí (exekuce), je dle Nejvyššího soudu ČR přiměřené, aby byl výkon rozhodnutí zastaven dle § 268 odst. 1, písm. h) občanského soudního řádu. Stejně tak je nutné výkon rozhodnutí (exekuci) zastavit v případech, kdy se věřitel zaváže před zahájením vykonávacího řízení dlužníka vyrozumět o svém záměru zahájit výkon rozhodnutí (exekuci) či projednat s ním důvody nesplnění jeho povinností, a následně tak neučiní. Uzavřená dohoda mezi věřitelem a dlužníkem představuje totiž překážku pro provedení výkonu rozhodnutí (exekuce).

 • Kontaktní informace

  Mgr. Pavlína Rybičková, advokát
  Ulrichovo náměstí 762/6
  500 02 Hradec Králové

  Tel: +420 778 020 534
  E-mail: advokat@akrybickova.cz

  IČ: 01162993
  DIČ: CZ8458155420
  Facebook Pagelike Widget
  © 2018 Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Rybičková | Vyrobilo studio  
  Formedia.cz